۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد

کارگاه های برگزار شده  سال 99

نام کارگاه

مدرس

لینک محتوای وبینار

وبینار حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع(1)

مهندس علی اکبر اسماعیلی رنجبر

http://vc.jmu.ac.ir/pkidvl755gzs/