۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 

اولین گزاره برگ تحقیقات کووید-19

دومین گزاره برگ تحقیقات کووید-19

چهارمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19 در کشور(ضرورت ردگیریو ردیابی تماس ها)

پنجمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19 در کشور(اطلاعات در خصوص واکسن روسی و مقایسه آن با سایر واکسن های کووید-19)

ششمین گزاره برگ تحقیقات کووید-19(تغییر سریع کاربری و پاسخ مراکز تحقیقاتی)

هشتمین گزاره برگ تحقیقات کووید-19 (بررسی ارزش تشخیصی تست رپید آنتی ژن کووید-19 و ارئه پیشنهادات جهت کاربرد ان برای غربالگری)

نهمین گزاره برگ تحقیقات کووید-19(روش های پایش و ارزشیابی اثرات واکسن کووید -19)

یازدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید-19(بایسته های پژوهش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مواجهه با بیماری های ناپدید)

دوازدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید-19 (بررسی امکان سفر در شرایط پاندمی کووید-19)

چهاردهمین گزاره برگ تحقیقات کووید-19(آنچه که باید سیاستگذاران و مدیران سلامت برای بازسازی پس از پاندمی کوویید 19 بدانند)

پانزدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید-19(شیوع سرمی و بروز تجمعی کووید-19 در ایران)

شانزدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید-19(فعالیت اماکن ورزشی و حضور تماشاچی ها: استراتژی مناسب در دوران کووید-19)

هفدهمین گزاره برگ(تاثیر نسبت مرگ های تجمعی به علت کووید-۱۹ به کل مرگ ها بر روند مرگ روزانه در کشورهای مختلف )

هجده همین گزاره برگ( The Superspreading Problem)

نوزدهمین گزاره برگ( نگاهی جامع به ابتلای مجدد به بیماری کووید-۱۹)

بیستمین گزاره برگ()

بیست و یکمین گزاره برگ(تجربه استفاده از پتانسیل های دانشجویی در بحران کووید-۱۹)

بیست و دومین گزاره برگ(آخرین اطلاعات علمی و کاربردی واکسن استرازنکا) 

بیست وسومین گزاره برگ (واریانت های کووید-19)

بیست و چهارمین گزاره برگ(واکسن سینوفارم)

بیست و پنجمین گزاره برگ( تاثیر رعایت و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در تجمعات مختلف)

گزاره برگ ۲۶/ اختلالات روانشناختی و پاندمی کووید-۱۹

گزاره برگ ۲۷/ مروری بر واکسن‌های کووید-۱۹تولید ایران

گزاره برگ ۲۸/ ادعای مغناطیسی شدن بدن انسان بر اثر تزریق واکسنهای کووید-۱۹

گزاره برگ ۲۹/ الزامات رهبری و سیاست‌گذاری سلامت در طول پاندمی کووید-۱۹

گزاره برگ ۳۰/ عوارض ناشی از واکسن های COVID-۱۹

گزاره برگ ۳۱/اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار بیماری کووید-۱۹ در انتخابات۱۴۰۰

گزاره برگ ۳۲/ عوارض جانبی واکسن آسترازنکا (AstraZeneca)

گزاره برگ ۳۳/ میزان پذیرش واکسن کووید- ۱۹ در ایران: چالش ها و راهکارها

گزاره برگ ۳۴/ فاصله زمانی قابل قبول بین تزریق دو دوز واکسن کووید-۱۹

گزاره برگ ۳۵/ توانمندی دولت‌ها در پاسخ به بحران کووید-۱۹

گزاره برگ36/ کووید19 وعوامل اجتماعی موثر بر سلامت 

گزاره برگ ۳۷/به‌روزرسانی انواع واریانت‌های کووید-۱۹، با تمرکز بر واریانت دلتا

گزاره برگ ۳۸/ به روز رسانی خصوصیات اپیدمیولوژیک موارد با تجربه عفونت مجدد، بستری مجدد و بازگشت ناشی از کووید-۱۹

گزاره برگ ۳۹/ پیامدهای بعد از واکسن های کووید-۱۹: گزارش نظام مراقبت فعال در ایران

گزاره برگ ۴۰/ واکسیناسیون زنان باردار و مادران شیرده علیه بیماری کووید-۱۹

گزاره برگ ۴۱/ مقایسه اثر مداخلات دارویی بر میزان مرگ‌ومیر و مدت‌زمان بستری در بیماران مبتلا به کووید-۱۹

گزاره برگ ۴۲/ اقدامات پیشگیرانه در دوران کووید_۱۹ و رصد مستمر آن‌ها

گزاره برگ ۴۳/پایش و ارزشیابی مداخلات انجام‌شده در خصوص کووید-۱۹

گزاره برگ 44/ بیماری قارچی موکورمایکوزیس (قارچ سیاه) و کووید-19

گزاره برگ 45/تعیین واکسن مناسب برای تزریق دوز تقویتی در برابر کووید-19: بررسی منابع

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • کانال آپارات