۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن

اعضا شورای فناوری داشگاه

دکتر اصغر مکارم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دکتر فاطمه سیدی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

دکتر علی کمالی

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر غلامعلی حقیقت

مدیر مرکز توسعه فناوری سلامت -رئیس مرکز رشد

دکتر محمد علی حسن زاده

مدیر پژوهشی معاونت تحقیقات

دکترمحمد امیرپور

معاون غذا و دارو

دکتر محمد صانعی

متخصص طب سنتی

 

 دکتر علی رضا سعیدی

یک خبره بخش اقتصادی