۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد

 

آدرس: جیرفت، میدان امام خمینی "ره"،خیابان قرنی،  جنب بانک کشاورزی ، مرکز رشد فناوری سلامت

تلفن تماس: 03443213568

نمابر:03443213568