۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر

 

نام اعضا شورا

سمت

 دکتر هدیه عسکرپور

 معاون تحقیقات و فناوری

 دکتر محمد علی حسن زاده

 مدیر پژوهشی

 ندا دستیار

 عضو هیات علمی

 دکتر مژده پاژخ  عضو هیات علمی

 دکتر اکبر آنایی گودری

 معاون دانشکده پزشکی

 دکتر اکبر مهرعلیزاده

 کارشناس آماری

 دکتر فوزیه رفعتی

 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

 دکتر احسان موحد

 عضو هیات علمی

 دکتر علیرضا یوسفی
 
 عضو هیات علمی 
 دکتر رضا فاریابی  عضو هیات علمی
 دکتر محمد جواد عباس زاده افشار  عضو هیات علمی
 دکتر مریم سلیمی  عضو هیات علمی

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • کانال آپارات