۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر

 

 

دانشگاه/دانشکده

 

کارشناس مربوطه

 

ایمیل

 

شماره تماس

 

کارشناس دانشگاه

 

زهرا سیرفر

 

Vcr.jmu@gmail.com

 

03443317803

کارشناس امور قراردادها عباس نظری abbasnazari61@yahoo.com 03443317803
کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی میترا سیدی mitraseyedi42@gmail.com 03443317803

 

کارشناس اخلاق

 

آزاده بدخش

 

azbadakhsh@gmail.com

 

 

03443317803

 

کارشناس تشویق مقالات

 

معظمه سلطانی نژاد

 

Moa4235@gmail.com

 

03443317803

 

 

کارشناس دانشکده پزشکی

 

فاطمه مشایخی

 

 

 

03443318085

 

کارشناس دانشکده بهداشت

 

نوشین مجاز

 

            nooshinmjz@gmail.com

 

 

_

 

کارشناس دانشکده پرستاری-مامایی

 

نسیبه سالاری

 

          nasebeh2020@gmail.com

 

 

 

03443314359

 

کارشناس دانشکده پیراپزشکی

 

زهرا سعیدی

 

zahrasaeedi7260@gmail.com

 

 _

 

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • کانال آپارات