۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر

 

کارشناس

سمت

خانم مریم جلالی آب برده

مسئول دفتر

خانم فاطمه غلام زاده  

کارشناس دبیرخانه

خانم معظمه سلطانی نژاد

 

کارشناس علم سنجی

دکتر بهجت پورامیری

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

خانم میترا سیدی کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

خانم مهسا دلفاردی

کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی"ره"

خانم شهره شفیعی

کارشناس مجله

خانم سوده سیدی

کارشناس مجله

آقای هادی شقیعی

کارشناس انتشارات و نشریات پزشکی

دکتر احسان موحد
کارشناس مسئول پژوهش

خانم آزاده بدخش

کارشناس اخلاق

خانم زهرا سیرفر

کارشناس طرح های تحقیقاتی

دکتر یوسف باغچقی کارشناس ترجمان دانش

آقای حامد سالاری

کارپرداز

خانم ندا شریفی

کارشناس کتابخانه

خانم اکرم احمد یوسفی

کارشناس کتابخانه

خانم مریم عسکری

کارشناس کتابخانه

آقای یحیی حجتی زاده  کارشناس کتابخانه
ابراهیم محمدی پای اندر کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات
آقای عباس نظری کارشناس مرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

شماره تماس: 03443317803-03443317802

نمابر: 03443318084

آدرس: بلوار پاسداران- ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری

 

کارشناس علم سنجی