۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن

 

کارشناس

سمت

خانم مریم جلالی آب برده

مسئول دفتر-کارشناس دبیرخانه

خانم معظمه سلطانی نژاد

 

کارشناس علم سنجی و پایش

دکتر بهجت پورامیری

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

خانم میترا سیدی کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

خانم مهسا دلفاردی

کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی"ره"

خانم شهره شفیعی

کارشناس مجله

خانم سوده سیدی

کارشناس مجله

آقای هادی شقیعی

کارشناس انتشارات و نشریات پزشکی

دکتر احسان موحد
کارشناس مسئول پژوهش

خانم آزاده بدخش

کارشناس اخلاق

خانم زهرا سیرفر

کارشناس طرح های تحقیقاتی

دکتر یوسف باغچقی کارشناس ترجمان دانش

آقای حامد سالاری

کارپرداز

خانم ندا شریفی

کارشناس کتابخانه

خانم الهام سالاری

کارشناس کتابخانه

خانم مریم عسکری

کارشناس کتابخانه

خانم زهرا میرشجاعی کارشناس کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی
آقای یحیی حجتی زاده  کارشناس کتابخانه بیمارستان امام خمینی(ره)
ابراهیم محمدی پای اندر کارشناس مسئول آزمایشگاه جامع تحقیقات
خانم فاطمه غلام زاده کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات
آقای عباس نظری کارشناس مرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی
دکتر اکبر مهرعلیزاده کارشناس مرکز رشد
خانم زهرا محتشم کارشناس دبیرخانه
خانم  اکرم احمد یوسفی کارشناس ارتباط صنعت با دانشگاه
خانم مهسا دلفاردی کارشناس مالکیت فکری
 دکتر فاطمه رزازپور کارشناس مالکیت فکری

شماره تماس: 03443317803-03443317802

نمابر: 03443318084

آدرس: بلوار پاسداران- ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری