۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر


                            

                                               

                       

 

 

 

دکتر محمد علی حسن زاده

 

مدیر پژوهشی

 

ایمیل:m.hassanzadeh@jmu.ac.ir  

                                                                                    

 

 شرح وظایف:

تنظیم برنامه های پژوهشی دانشگاه در قالب سیاست ها و خط مشی های مصوب

اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های پژوهشی و تسلیم نظرهای اصلاحی به مقامات ذیربط

اظهارنظر در مورد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی دانشگاه

انجام بررسی های لازم در مورد تغییر و یا توسعه برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی و تطبیق آن با نیازهای کشور

تعبیر و تفسیر خط مشی های تعیین شده در مورد تحقیقات و ارائه راهنمایی لازم به واحدهای زیربط

تهیه گزارش های لازم جهت طرح در شورای پژوهشی