۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر

مسئول کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از فراخوان حمایت طرح‌های پژوهشی در راستای چالش‌های مورد نظر کمیته اخلاق در پژوهش خبر داد.

 آزاده بدخش در تشریح این خبر اظهار داشت: معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه در نظر دارد از طرح‌های پژوهشی که منجر به حل برخی از چالش‌های موجود در زمینه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در نظام سلامت می گردد، حمایت می کند.
مسئول کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تصریح کرد: پژوهشگران طرح‌نامه‌های پیشنهادی خود را در قالب پروژه پژوهشی این مرکز در راستای اولویت‌های پژوهشی ذیل جهت حمایت  مالی از طریق سامانه پژوهشی این مرکز ارسال نمایند.
بدخش اولویت های پژوهشی این طرح ها را شامل تعارض منافع (سهم خواری)، رضایت آگاهانه، رهبری و مدیریت مسایل اخلاقی در زمینه بیماری کووید 19 و نقش کمیته اخلاق در پژوهش در پاندمی، ملاحظات اخلاقی در حوزه پژوهش و فناوری در نظام سلامت، ملاحظات اخلاقی در طرح های حیوانی در نظام سلامت، چالش هاي اخلاقي در پژوهش های پزشکی، پلاجیاریسم یا سرقت ادبی و تخلف پژوهشی اعلام کرد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • کانال آپارات