۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر

مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از برگزاری تور علمی دانش آموزی توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات،  دکتر محمد علی حسن زاده اظهار داشت: این تور علمی در راستای تفاهم نامه اداره آموزش و پرورش با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت( https://vcresearch.jmu.ac.ir/fa/ndt/45242)برنامه ریزی و انجام شد.

وی تصریح کرد: در این تور علمی، دانش آموزان از ظرفیت های آزمایشگاه جامع تحقیقات و مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بازدید کردند.

وی ادامه داد: همچنین در این بازدیدها کارکرد دستگاه های آزمایشگاهی آزمایشگاه جامع تحقیقات و تجهیزات مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی برای دانش آموزان تشریح شد.

در پایان این بازدید نشست تشریح فعالیت های پژوهشی، مرکز رشد، ایده پردازی و فعالیت های گروهی برای دانش آموزان تشریح و به سوالات دانش آموزان پاسخ داده شد.

لینک خبرنشست مشترک آموزش و پرورش و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت https://vcresearch.jmu.ac.ir/fa/ndt/45267/