۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۵ تير

برگزاری کارگاه آموزشی SPSS توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از برگزاری کارگاه آموزشی SPSS توسط کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، خانم دکتر مریم سلیمی در تشریح این کارگاه اظهار داشت: کارگاه آموزشی SPSS  در بخش مقدماتی و پیشرفته توسط خانم دکتر حبیبه وزیری نسب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد.
وی تصریح کرد:  کارگاه آموزشی SPSS طی روزهای ۹ و ۱۰ خرداد ماه سال جاری در سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد.