۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از بررسی سند چشم انداز پنج ساله تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت توسط این معاونت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی، خانم دکتر سیدی در جمع معاونین پژوهشی و سرپرست های کمیته تحقیقات دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گفت: تمامی زیر مجموعه های تحقیقاتی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بایستی نسبت به تدوین سند چشم انداز پنج ساله تحقیقاتی دانشکده مربوط به خود اقدام نمایند.
وی افزود: با تدوین سند پنج ساله مسیر تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی هدف گذاری و فعالیت در این مسیر ریل گذاری می شود.
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  موازی کاری را یکی از آسیب های جدی فعالیت های اداری دانست و برنامه ریزی برای هدفمند کردن مسیر حرکت دستگاه ها را  راه حلی برای رفع موازی کاری برشمرد.
وی بر نقش مهم تحقیقات در جامعه امروزی تاکید کرد و از آماده کردن پمفلت نحوه نگارش پروپوزال، انتخاب عنوان، نحوه نگارش و بارگذاری مقاله جهت تسریع در  امر پژوهش خبر داد
خانم دکتر سیدی افزود: پس از تهیه پملفت های آموزشی این موارد در اختیار کلیه معاونین پژوهشی دانشکده ها و همچنین کمیته های تحقیقات دانشجویی قرار می گیرد تا در اختیار علاقمندان و دانشجویان قرار گیرد.
وی کند بودن روند تصویب طرح‏های تحقیقاتی را یکی از معضلات  تحقیقات برشمرد و جهت برطرف نمودن این معضل شناسایی گلوگاه های توقف طرح های تحقیقاتی را از اقدامات اساسی دانست و پیشنهاد کرد معاونین دانشکده ها روند تصویب کلیه طرح های دانشکده را در طی یکسال اخیر بررسی نمایند و دلیل توقف طرح در هر مرحله را شناسایی و راهکارهایی جهت اصلاح آنها ارائه نمایند
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از انتخاب دانشکده بهداشت بعنوان پایلوت جهت انتخاب داور در زمینه طرح های تحقیقاتی دانشجویی خبر داد و گفت: این دانشکده در راستای تسهیل در روند طرح های تحقیقاتی دانشجویی به مدت 6 ماه، انتخاب داور طرح های تحقیقاتی دانشکده خود را برعهده دارد.
خانم دکتر سیدی از پیگیری معاونت تحقیقات جهت پرداخت هزینه های پایان نامه های دانشجویی خبر داد و گفت: متاسفانه در طی یکسال اخیر به دنبال نامه وزارتخانه امکان حمایت مالی معاونت تحقیقات از پایان نامه های دانشجویی ‌وجود ندارد لذا تمام تلاش خود را برای انعکاس این مطالبه دانشجویی انجام خواهیم داد.