۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور


به استحضار می رساند در راستای اجرای بند (و) تبصره(9) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری تحت نام "ساتع" تشکیل و در اختیار مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و همچنین شرکت‌ها و نهادهای سودده مشمول آیین‌نامه قرار گرفت. سامانه ساتع این امکان را فراهم می‌آورد که شرکت‌ها و نهادهای سودده نیازهای پژوهشی خود را از طریق آن به اشتراک بگذارند و از سوی دیگر، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری با اطلاع از اولویت‌های پژوهشی آنها، پروژه‌های تقاضامحور خود را در جهت حل مسائل و نیازهای پژوهش و فناوری این مؤسسات به آنها ارائه نمایند.جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه نمایید.

        http://sate.atf.gov.ir