۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور

لینک ماهنامه خبری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

https://uupload.ir/view/newsletter-mordad_qzuo.pdf