۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن

باسلام و آرزوی تندرستی؛

 احتراماً، نظر به برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در نیمه دوم آذرماه هر سال و تقدیر از پژوهشگران دانشگاه به منظور ارج نهادن به امر پژوهش و مقام پژوهشگر، بدینوسیله از شما پژوهشگرمحترم دعوت می شود آثار و مدارک پژوهشی خود را به شرح زیر که در بازه زمانی (اول آذرماه 1398 لغایت 31 آبان ماه 1399) به انجام رسانده اید، حداکثر تا تاریخ 99/8/30  به آدرس الکترونیک sci@jmu.ac.ir  ارسال نمایید. بدیهی است آثاری که پس از این تاریخ ارسال گردند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. ضمناً یادآوری می نماید که تاریخ فوق قابل تمدید نخواهد بود و این نکته را نیز باید در نظر داشت که تمامی فعالیت های پژوهشی بایستی به نشانی(Affiliation) دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به ثبت رسیده باشد.

 

مدارک لازم: فرم انتخاب پژوهشگر برتر را از اینجا دانلود کنید.

تبصره 1: جهت انتخاب پژوهشگر برتر استانی تمامی فعالیتهای پژوهشی انجام شده می بایست در بازه زمانی1396/1/1 لغایت 1398/12/29 و با Affiliation  صحیح دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به ثبت رسیده باشند.

تبصره 2: به فعالیتهای پژوهشی که سال قبل در جشنواره هفته پژوهش، امتیاز گرفته اند، امتیازی تعلق نمی گیرد.

تبصره 3 : به هر فعالیت پژوهشی، فقط یک بار امتیاز تعلق می گیرد.

 تبصره 4: مهلت ارسال مدارک و مستندات محققین حداکثر تا 1399/08/30 می باشد. پس از این تاریخ مدارک و مستندات جدیدی پذیرفته نمی شود.