۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور

دبیرهم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از برگزاری کارگاه آسیب شناسی خانواده در این دانشگاه خبر داد.

دکتر حقیقت اظهار داشت: این کارگاه با حضور اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شد.

وی گفت: این کارگاه توسط دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های جیرفت برگزار شد.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاري اين كارگاه، ارتقاي سطح دانش و آگاهي رسانه ای مرتبط با خانواده و  زوجین بوده تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی و خانواده و اختلافات و طلاق در جامعه باشیم.
دبیرهم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با اشاره به 20 محور اصلی مقام معظم رهبری در بحث خانواده، اظهار داشت: مقام معظم رهبری خانواده را پیشانی نظام جمهوری اسلامی ایران می دانند.
وی با بیان اینکه سنت، مذهب و خانواده از میراث های كهن بشریت است، گفت: این سه میراث مهم سنگ بنای جوامع بشری هستند و آسیب دیدن هر یك از آنها غیرقابل جبران و خسارت بار است.
وی فرد موفق در كار و مدیر توانمند بودن در اجتماع را بسیار راحت تر از همسر موفق بودن در زندگی دانست و گفت: از همین روست كه افراد بیشتر بدنبال موفقیت در كار و جامعه و علم هستند تا خواهان همسر موفق بودن در زندگی چرا كه برای این مهم باید آموزشهای بسیار زیادی را طی كنند و فرا بگیرند.