۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن

فراخوان اختصاصی طرح های تحقیقاتی با موضوع COVID -19 موسسه ملی توسعه و تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)

 

سامانه مدیریت پژوهش موسسه ( http://rms.nimad.ac.ir) آماده ی ثبت طرح های تحقیقاتی اولیه ی پژوهشگران است . لازم بذکر است مجموع اعتبار این فراخوان  80 میلیارد ریال است و فقط گرنت اصلی موسسه فعال خواهد بود لذا طرح های چند مرکزی ، چند زمینه ای و منطبق بر موضوعات اولویت دار که دستاوردهای آن قابل استفاده در کشور باشد در اولویت قرار خواهد گرفت .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی http://nimad.ac.ir/content/201/COVID-19 وب سایت موسسه مراجعه فرمایید.