۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در راستای مقابله با ویروس کرونا بعنوان سوپروایزر شهرستان رودبار انتخاب و در این راستا بازدیدهای مستمر و فعالیت هایی برنامه ریزی شد.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی در ادامه فعالیت های این معاونت در  شهرستان رودبارجنوب با دادستان، رئیس مرکز بهداشت و رئیس آموزش و پرورش این شهرستان طی یک سفر کاری دیدار کرد.

مهندس محمودی قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در نشست با دادستان و مدیر شبکه بهداشت رودبار جنوب بر رعایت پروتکل بهداشتی تاکید و پیشگیری را بهترین راه مقابله با ویروس کرونا دانست.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی از نظارت های بیشتر گشت کووید ۱۹ در رودبار جنوب خبر داد.

مهندس محمودی اظهار داشت: باید از هر ظرفیتی برای اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم در زمینه مقابله با کرونا استفاده کرد.

مدیر شبکه بهداشت رودبار جنوب هم در ادامه این نشست یکی از مهم ترین مشکلات امروز رودبار جنوب در زمینه مبارزه با کرونا را بخش کشاورزی دانست و افزود: با همکاری دادستان ماشین های کود حیوانی از دامنه شهر خارج شدند.

دکتر نادر نجفی شلوغی شهر را با جمعیت ۱۲۰ هزار نفری به دلیل وسعت شهر عنوان کرد و از بازرسی مستمر از ادارات شهرستان در زمینه مقابله با کرونا خبر داد.

وی از همکاری ویژه اموزش و پرورش، بهزیستی و کمیته همکاری با مجموعه سلامت شهرستان خبر داد.

مدیر شبکه بهداشت رودبار جنوب نبود امکانات بهداشتی را در مدارس یکی از مشکلات مقابله با کرونا دانست و بر پیگیری این مشکلات از طریق اموزش و پرورش تاکید کرد.

دکتر نجفی به عملکرد مجموعه مرکز بهداشت رودبار جنوب در در بخش جازموریان اشاره کرد و از پایش ۲ ماهه اصناف این بخش خبر داد و گفت: ۱۰ مغازه را به دلیل رعایت نکردن پروتکل های پلمپ شد و در مجموع منطقه جازموریان شرایط خوبی در زمینه مقابله با کرونا داریم.

 وی ادامه داد: در حوزه خیرین یک میلیارد تومان اعتبار برای بخش جازموریان جذب داشتیم.

مدیر شبکه بهداشت رودبار جنوب از رایزنی سپاه برای ایجاد بیمارستان صحرایی در بخش زهکلوت خبر داد.