۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در نظر دارد کارگاه آموزشی "چگونه یک مقاله مروری نظام مند (سیستماتیک) بخوانیم"با حضور دکتر پیام کبیری مدیر مرکز هماهنگی و انتشارات منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در تاریخ های 20 و21 آذر ماه سال جاری ویژه اعضا هیات علمی بالینی و پزشکان) برگزار نماید  علاقه مندان جهت ثبت نام در کارگاه فوق به آدرس زیر مراجعه نمایند.

لینک  ثبت نام